"ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ"

Рубрики

понеділок, 24 березня 2014 р.


                                       «Запитує пенсіонер – відповідає юрист»30.10.2013 року в  Великомихайлівської центральної районної бібліотеки для дорослих  проведено правову годину «Запитує пенсіонер-відповідає юрист»  для пенсіонерів та осіб перед  пенсійного віку, під час якого головним спеціалістом Великомихайлівського міжрайонного управління юстиції в Одеській області Тимошкіною Інною Григорівною роз’яснено законодавства України «Про безоплатну правову допомогу», «Про звернення громадян» та «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».
Під час проведення заходу провідним спеціалістом - юрисконсультом Великомихайлівського районного центру зайнятості Міньковим Ігорем Валерійовичем  надано роз’яснення щодо можливості дострокового виходу на пенсію для окремих категорій безробітних. Наприкінці заходу спеціалістами міжрайонного управління юстиції громадянам надано інформаційну та практичну допомогу   щодо доступу до законодавчої бази України через Всесвітню мережу Інтернет.«Ксенофобія та виховання толерантності»

 
Сьогодні, як ніколи, актуальним стало питання розширення юридичного і політичного світогляду громадян, а особливо молодого покоління. З метою  виховання в учнів духу партнерства, поваги прав та визнання рівності інших, милосердя та турботи про інших, у Великомихайлівської загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2  24.02 2014 р. був  проведений  захід  в рамках Тижня права, а саме правовий лабіринт «Ксенофобія та виховання толерантності» з учнями 10 класу (класний керівник Коземирчук Оксана Миколаївна ). Бібліотекар читальної зали  Ц Р Б  Куйбіда В. Д . запросила на зустріч  головного  спеціаліста Великомихайлівського   центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді  Буковську  Світлану  Дмитрівну, яка познайомила учнів  з поняттям “толерантність”,  допомогла виявити основні риси толерантності, сформувати правильне уявлення щодо толерантної поведінки.  В молоді потрібно виховувати почуття поваги один до одного, до звичаїв, традицій і культури різних народів; виховувати почуття інтернаціоналізму, комунікативної культури спілкування та взаєморозуміння, сприяти розвитку самосвідомості, яка допомагає  бачити себе та інших такими, якими  ми є насправді, розвивати терпимість до відмінностей між людьми. На заході Світлана Дмитрівна продемонструвала відео - презентацію «Що таке толерантність?»
 Під час заходу для учнів були висвітлені такі питання:
- де вперше виникло поняття толерантності?;
 - як розуміють толерантність народи різних культур?;
 - яке наше поняття толерантності?
 Була надана інформація про історію виникнення Дня толерантності і його актуальність на сьогоднішньому етапі. З учнями класу Світлана Дмитрівна провела тест «Наскільки я толерантний», проводились ігри та складання пазлів з висловами про толерантність. Учні мали змогу ще раз переконатися, що в світі діють закони добра, терпимості, чесності, щирості, співпереживання та любові , а також і, що толерантним сьогодні бути легко. Бібліотека – є одним з найбільш підготовлених майданчиків для виховання і пропаганди толерантності. Саме бібліотека може стати місцем зустрічі, інтеграції і співіснування представників різних культур, віросповідань і національностей, “полігоном”  з формування нової моделі міжнаціональних відносин. Виховуючи толерантність, ми забезпечуємо мирне і продуктивне майбутнє нашої країни і всього світу. Формування толерантної свідомості підростаючого покоління дозволить їм у майбутньому бути успішними в суспільстві та подальшому житті. Виховання культури толерантності в дітей необхідне для того, щоб, подорослішавши, прийшовши в доросле життя, вони були озброєні розумінням цінностей не насильства, терпимості, вмінням поважати права і свободи іншої людини. Тож запрошуємо в світ книг, добра і «толерантності».вівторок, 4 березня 2014 р.

  

Під знаком року кобзаря
200 років з дня народження
Тараса Григоровича Шевченка
2014 рік
І тепер наш Тарас в кожній хаті

З нами словом живим розмовляє,

Є в Шевченка народження дата,

Дати смерті в Шевченка – немає!

                        
                                              Ольга Марунич                    

Кобзар належить усьому світові

               
                                                                 Ех ! «І нам будь батьком рідним,

                                                                                 Українцю славний!
                                                                                                                                       Янка Купала


             Шевченкова дорога в Білорусь [Текст]: Літературнопубліцистичний
збірник/За ред. Лубківського Р.М. Серія «Шевченко і світ»: Львів:Світ,2004.-272с. 
ISBN966-603-313-5.

               Історія взаємин білоруського та українського народів сягає в глибини століть.  Літературно – публіцистичний збірник присвячений відзначенню Року Т.Г. Шевченка в Республіці Білорусь.  Вміщено офіційні матеріали та вірші білоруських поетів про Великого Кобзаря.


               Мельниченко,В.Тарас Шевченко в Москві[Текст]:

В. Мельниченко.-К.:Либідь, 2009.-740с.: іл.- (Бібліотека Шевченківського комітету). ISBN978-966-06-0560-2

              У книжці розкрито малодосліджену сторінку Шевченкової біографії – поетове перебування в Москві у 1844-1845, 1858 і 1859 роках 
          Рудницький, Г. Тарас Шевченко і Крим [Текст]: Енциклопедичний довідник/ Г. Рудницький.- Сімферополь: Таврія, 2001.-288с. ISBN5-7780-0828-7


                   Ця колективна праця є скромним  пошануванням кримчанами пам’яті Тараса Григоровича Шевченко (1814-1861) – великого поета і громадянина України, духовного провідника нашого народу.


"Вічний як народ"


                                                Не вмирає душа наша,
                                        не вмирає воля…
                                                     
                                                                                  Т.Г. Шевченко


       Вічний як народ [Текст]: Сторінки до біографії. Навчальний посібник.-К.: Либідь, 1998.-272с.

 ISBN966-06-0051-8

                  
                       Сторінки життя та творчості Кобзаря.  Книжка для студентів, учителів та учнів середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, усіх шанувальників великого Кобзаря.
               с Зайцев,П Життя Тараса Шевченка[Текст]: 2-е видання.-К.: Обереги, 2004.-480с.- (сер. «Б-ка укр. раритету»).  ISBN966-513-061-7


                     Талановита монографія видатного Шевченкознавця Павла Зайцева.  Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім’я її автора                Майстренко, М. Шевченко і античність [Текст]: Літ.- знавчий нарис. - Одеса: «Маяк», 1992.-296с.

ISBN 5-7760-0482-9

                     У книзі висвітлюється роль античної культури у формуванні світогляду Шевченка, його естетичних засад, переосмислення античних мотивів українським поетом.
                    На допомогу учням середніх шкіл, студентам
              Цвілюк, С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря [Текст]: Історизм та соціально – політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. - Одеса: Маяк, 2008.-321с.
ISBN 978-966-587-164-4


                   В своїх історичних поемах Шевченко заклав «основи історичної мудрості, яка в нього набагато глибша і вільніша, аніж у сучасних йому українських істориків».

                   «Я дуже щиро люблю…» [Текст]:Шевченко у розповідях сучасників. - Х.: Прапор, 2004. – 352с.
ISBN966-7880-86-9.


                     Основою збірника стала повість княжни В.М. Репіної (1808-1891) про Т.Г. Шевченка, з яким вона познайомилася в своєму родовому маєтку 1843 року в Яготині на Полтавщині.  Почуття, яке спалахнуло у неї до поета, розкрилові літературний дар.