"ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ"

Рубрики

четвер, 29 вересня 2016 р.
"Стихи мои! Спокойно расскажите про жизнь мою..."


           В районній центральній бібліотеці читальної зали відбулася презентація книги В.Ф. Первухіна «Стихи мои! Спокойно расскажите про жизнь мою…».  Презентація відбулася у присутності  автора та запрошених гостей – бібліотекарів, представників будинку дитячої творчості, завідуючого музею та журналіста районної газети.  Бібліотекарі книгозбірні створили гарну  книжкову виставку, в яку увійшли книги Віталія Федоровича  різних років.  Сам автор був схвильований даною подією, щиро радів живому спілкуванню, уважно слухав всі відгуки на його нове дитя – книгу прози та поезії.  Тай сам дуже цікаво розповів присутнім історію написання, поділився, які почуття охоплювали його в очікуванні виходу в світ книги, прокоментував деякі твори, що увійшли до збірки. 
          Насамкінець автор традиційно робив дарчі написи і дарував книжки.  З посмішкою і щирою любов’ю, якою переповнене його серце.

понеділок, 26 вересня 2016 р.Рекомендаційний список літератури
з  нагоди 150 ї річниці
від дня народження  М.С. Грушевського (1866-1934)


Михайло Грушевський  та його внесок до розвитку історії та культури України


       Михайло Сергійович Грушевський                                                                           - видатний український історик, державний діяч, Президент Української Народної Республіки, вчений, письменник, випускник Імператорського університету Св. Володимира (1890 p.)
Михайло Грушевський походить з давньої, знаної ще з XVII ст., духовної
родини на Чигиринщині. Рід мав козацькі корені та первісне прізвище
Груша.
Михайло народився 17 (29) вересня 1866 року у Холмі (нині Польща),
де його батько, Сергій Федорович Грушевський після закінчення
Київської духовної академії працював вчителем словесності. Виріс
на Кавказі. Виховання, розповіді батька та рідкі поїздки в Україну
рано збудили в Михайлові зацікавлення та вболівання за
долю Батьківщини. Під час навчання в Тифліській гімназії у 1880-1886
рр. почалося свідоме захоплення українською історією, літературою
та пошук свого місця у справі служіння Україні.
З 1886 року Михайло продовжує здобувати освіту на
історико-філологічному факультеті Київського університету.
Грушевському поталанило на справжнього вчителя — відомого історика,
професора       В. Б. Антоновича. Під його керівництвом він підготував
свої студентські наукові праці, які не втратили свого значення і сьогодні,
захистив магістерську дисертацію.
За рекомендацією В.Б. Антоновича 1894 р. Михайло Грушевський
отримав посаду професора першої на українських землях кафедри історії
України у Львівському університеті.
Десятилітня доба Михайла Грушевського у Львові (1894-1914) — це
курси лекцій в університеті, це створення власної історичної наукової
школи, це напружена праця в Науковому товаристві імені Шевченка
(очолював з 1897 р. по 1913 р.), яке завдяки організаторському таланту вченого
по праву мало статус не титулованої Української академії наук, це
неперевершена видавнича діяльність (лише "Записок Наукового товариства
ім. Шевченка" за його редакцією вийшло більше 100 томів, крім того
сотні наукових та науково-популярних видань українською мовою).
Вершиною наукової діяльності Михайла Грушевського стала реалізація
його мрії ще з київських студентських часів — написання суцільної
історії України. Перший том фундаментальної "Історії України - Руси"
побачив світ у 1898 році. В основу цієї праці була покладена розроблена
автором історична схема самостійного розвитку українського народу від
найдавніших часів, що аргументовано спростовувало прийняту
російською історіографією концепцію про єдину загальноросійську
народність-колиску. Послідовники Грушевського назвуть його "Історію
України - Руси" метрикою українського народу, поставивши в один ряд
з Шевченковим "Кобзарем". І сьогодні цей твір - найповніша історія
нашої держави.

Грушевський, М.С.
    Духовна Україна (Збірка творів)
/ Упорядкування та додатки Ігоря Гирича, Оксани Дзюби, Василя Ульяновського.-К.: Либідь, 1994.- 560 с. ( «Пам’ятки історичної думки України»)
   
       Збірка включає популярні й наукові праці з історії релігії та церкви в Україні, створені найавторитетнішим українським істориком М.С. Грушевським. Висвітлюється загальна концепція їх розвитку зі стародавніх часів до початку ХХ ст. Читач із цікавістю перегорне окремі сторінки історії різних конфесій в Україні, ознайомиться з деякими релігійними обрядами й духовними віршами тощо
Грушевський,  М.
     Ілюстрована історія України з додатком та доповненнями / Укладачі Й.Й Брояк, В.Ф. Верстюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 736 с.: іл.
   
       У цьому виданні перша російська публікація книги (С.-Петербург, 1913) видатного українського історика доповнена: новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921. – Звірено з ним); нарисом відомого сучасного  історика Владислава Верстюка, який продовжує оповідь Грушевського до
наших днів; старовинними гравюрами, а також хрестоматією найважливіших
документальних матеріалів з вітчизняної історії.


Грушевський, М. С.
    Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / Упоряд. А. Ф. Трубайчук. – К.: «Варта»,  1993. – 256 с.
     
       Книга є ретельно відредагованим і, за словами автора, приладженим для учнів і початківців виданням «Ілюстрованої історії України». Вона повністю відповідає концепції вченого, в основу якої  покладено не діяння князів і царів, а суспільно-політичний лад, культуру, етнографію, правові засади – все те, що створює долю народу.Грушевський, М. С.
   Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн./ Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін. – К.: Наук. Думка, 1991 – (Пам'ятки іст. Думки України).- ISBN 5-12-002468-8. T. I. – 1991. – 736 c.
    
       У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території  України з найдавніших часів до початку ХІ ст.
  Для істориків, археологів, етнографів, філологів, всіх, хто цікавиться історичним минулим нашої  Вітчизни

Грушевський, М. С.
     Історія України - Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін..-К.: Наук. Думка, 1992.- (Пам’тки іст. Думки України).-ISDN 5-12-002468-8. Т. 2.-1992.-640 с.
    
      У другому томі аналізується міжнародне становище, політичний та економічний  розвиток Київської держави, окремих її земель – Київської, Турово-Пінської, Чернігівської, Переяславської, Волині, Побужжя, Галичини, Угорської Русі, а також Степу в ХІ-ХІІІ ст.
     Для істориків, археологів, етнографів, філологів, усіх зацікавлених рідною минувшиною.


Грушевський  Михайло
     Хто такі українці і чого вони хочуть.- К.: Т-во «Знання» України, 1991.- 240 с.
      У цих збірниках – «Вільна Україна».  «Якої ми хочемо автономії й федерації», «Хто такі українці і чого вони хочуть», «Україна і Росія», «Переяславська умова України з Москвою 1654 року. Статті й тексти» (всі 1971 р.)., «На порозі Нової України» (1918 р.) та інші – знайдемо всі найболючіші питання нашого сьогодення.

Пристайко, В., Шаповал, Ю.
     Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934.-К.: Україна, 1996.- 335 с., (16) арк.. іл.
      На підставі унікальних, недоступних раніше документів і матеріалів простежуються останні трагічні десять років життя і діяльності видатного українського політика і вченого Михайла Грушевського.  Це роки, коли після повернення з еміграції на Батьківщину навесні 1924 р. і до самої смерті в листопаді 1934-го він перебував під постійним наглядом ГПУ-НКВД. Чому так сталося? Як впливало на долю М. Грушевського те, що він опинився в колі пильної уваги чекістів? На  ці та багато інших запитань дають відповідь автори цієї книжки.Таліна,  Ю. С.
   Михайло  Грушевський – Київ ТОВ «КЕТС», 2013. – 128 с.
       Михайло Грушевський (1866-1934) є однією з головних постатей українського національного самоствердження в новітній історії України.
      Видатний вчений і суспільно-політичний діяч, він створив 10-томну «Історію України – Руси» - першу повну історію України, таким чином перевершивши навіть таких своїх видатних попередників, як  Костомаров, Куліш, Драгоманов, Антонович.Шановні користувачі!
   Скористайтеся,  будь ласка, вище зазначеною інформацією і ознайомтеся
із запропонованою Вам  літературою для збагачення своїх знань про
видатного історика, науковця, державного діяча та вагому постать в
історії України. 

Великомихайлівська  ЦРБ працює для Вас
                                                 з  8:00 до 17:00
Вихідні дні: субота, неділя


 

Екскурсія до Великомихайлівського самодіяльного
  музею хору ім.. Верьовки


Мистецтво хору ім.. Верьовки – скарбниця світового музичного мистецтва. Напевне, немає українця, який би не пишався унікальним проявом народного духу, яким є Академічний український народний хор ім.. Верьовки. Для того, щоб познайомити учнів з історією заснування та творчістю хору, бібліотекар організувала екскурсію до Великомихайлівського самодіяльного  музею хору ім.. Верьовки. Провів екскурсію для учнів 10 – Б класу НВК№1 (кл.керівник Мураховська О.М.) працівник музею, історик Долгов О.В. Він познайомив учнів з історією заснування хору ім.. Верьовки, розповів про життя та творчість керівників хору  Верьовки Г.Г. та Авдієвського А.Т.  Підлітки прослухали  відео – записи виступів хору та коментарі до них, почули багато фактів з історії української пісні, душею відчули українську музику. Такі екскурсії обов’язково посіють в душах прийдешніх поколінь зерна поваги та любові до рідної культури, до народної пісні прабатьківської землі.
вівторок, 20 вересня 2016 р.Великомихайлівське бюро правової допомоги: смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2-б. Тел.: 04859 40 300В е л и к о м и х а й л і в с ь к а  Ц Р Б

Тематичний список літератури


(До 80-річчя від дня народження
                                                             Віталія Федоровича Первухіна)                                                             
                                           2016 рік   

              Первухін Віталій  Федорович народився у 1936 році в Сибіру. Після Великої Вітчизняної війни родина переїхала до нашого району (місце де воював його  батько). Закінчив Тростянецьку школу, гідромеліоративний технікум. Здобув вищу журналістську освіту.    30 років працював журналістом в газетах Молдови. Друкується  в місцевій районній  газеті «Єдність». Віталій Федорович  автор краєзнавчих  книг «В песнях останемся мы» (про села Тростянець, Орел, Привілля Великомихайлівського району ), «Комратская республика» (присвячена гагаузькому народу),  «Православные  храмы  Великомихайловщины»,  «Великомихайлівський самодіяльний музей хору ім.. Г.Верьовки».
         У 2008 році  була видана збірка дитячих оповідань  для дорослих «Ищу человека» та книга «Пока нас помнят – мы живем» (про родословну сім'ї Первухіних) /2009 р./ та ін.
        Творчий світ  Первухіна Віталія  Федоровича, який представлений  у тематичному списку  змістовний, пронизливий, цікавий.  Пропонуємо вашій увазі познайомитися з ним та  із особливим чуттям пізнання  відкрити для себе його творчу душу.


Первухин, Виталий Федорович
      «Стихи мои! Спокойно расскажите про жизнь мою…»: проза и поэзия / Виталий Первухин. – Одесса : Астропринт, 2016. – 176 с.
    Вашему вниманию предлагается новая книга журналиста и писателя Виталия Федоровича Первухина, литературные произведения которого публиковались в различных газетах, журналах, альманахах Украины, Молдовы, Казахстана. Книга объединила воспоминания, жизненные откровения, а также поэзию В.Ф. Первухина
  
Первухін, Віталій Федорович
       Великомихайлівський самодіяльний музей хору ім. Г. Верьовки / Віталій Первухін. – Одеса: Астропринт, 2013. –  176 с.
     
   «Музей цей маленький, але пише з нього, як з великого вогнища.»
                                         А. Авдієвський


Первухин, Виталий Федорович
       Вечера, дни и ночи на хуторе Колесниковка (Сапельниковы) : [воспоминания] / Виталий Первухин.- Одесса : Астропринт, 2011. – 168 с.: ил.
     
    Мы не можем победить время,
    Но мы можем сохранить память

Первухин, Виталий
   И сердце вновь горит и любит! : стихотворения / Виталий Первухин. – Одесса: Астропринт, 2011. – 56 с.: ил.
Стихи.

Первухін, Віталій.
          Православні храми Великомихайлівщини. Одеса. «
Астропринт» 2007 р. Ст. – 76.

Первухін, В.
      У піснях залишимось ми. – Одеса: Астропринт, 2004. – 236 с.
    Настоящая книга является экскурсом в историю сразу трех старообрядческих сел Одесской области – Тростянца, Орла и Приволья.

Шановні користувачі!
                      Скористайтеся,  будь ласка, вище зазначеною інформацією і
                       ознайомтеся із запропонованою краєзнавчою літературою,
                      яка біль ширше  представлена у краєзнавчому фонді ЦРБ.

Великомихайлівська  ЦРБ працює для Вас
                                                           з  8:00 до 17:00
Вихідні дні: субота, неділя


                Підготувала:
               Провідний бібліограф   ЦБС                         А. А. Таращанська                                                                        
                                                                                               


понеділок, 12 вересня 2016 р.
                                      В е л и к о м и х а й л і в с ь к а  Ц Р Б

 Тематичний список літератури


                     (До 75-річчя від дня народження                        Богдана Сильвестровича Ступки) 
                                                            
                                         2016 рік    

      Богдан  Сильвестрович  Ступка - це видатний актор, Герой України, лауреат Шевченківської премії, директор Національного академічного драматичного театру ім.Івана   Франка.                                                             Народився 27 серпня 1941 року у м. Куликів Львівської області. Закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. Карпенка - Карого. Артист театру і кіно. З 1961 по 1978 рр. - актор Львівського українського драматичного театру ім.М.Заньковецької.   З 1978-го - актор Київського українського драматичного театру ім.І.Франко. В 1999-2001 рр. - Міністр культури і мистецтва України  при  уряді  Віктора Ющенко. За цей час для української культури встиг зробити небагато, але досить корисне. “Згідно з моїм першим указом, кожного місяця в останній четвер за наявності вільних місць в театри, кіно і концертні зали стали безкоштовно пропускати солдатів термінової служби, студентів і пенсіонерів. До цих пір цей указ працює. Я зробив так, що Україна стала повноправним учасником Венеціанської бієнале.”
Богдан Ступка зіграв понад 100 ролей в театрі. Найвідоміші з них: «Украдене щастя» Івана Франка — Микола; «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Войницький; «Король Лір» Шекспіра — Король Лір; «Сни по Кобзарю» Тараса Шевченка — Поет; «Істерія» Террі Джонсона — Зігмунд Фрейд;  «Тевье-Тевель» Шолом-Алейхем — Тевье;  «Лев і Львиця» Льва Толстого — Лев Толстой. Ролі в кіно (близько 50): Орест Дзвонар ("Білий птах з чорною ознакою", 1970-1972), Керенський ("Червоні дзвони", 1982), Чепурний ("Діти сонця", 1985), Микола Задорожний ("Украдене щастя", 1985), Сталинський ("Гріх", 1990), Трохим Лисенко ("Микола Вавилов", 1990), Остап Вишня ("Із житія Остапа Вишні", 1991), Борис Годунов ("Смерть Іоанна Грозного", 1991), Валеріян Стальський ("Пастка", 1992-1993, 5-серійний телефільм), Гірш ("Для домашнього вогнища", 1990-1991), Ліберзон ("Юденкрайц, або вічне колесо", 1996), Богдан Хмельницький ("Вогнем і мечем", 1998). У кіно Богдан Сильвестрович вперше випробував свої сили у фільмі Юрія Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою»(1971). Ступка тоді зіграв Ореста Дзвонаря.
Найзнаменніша та найяскравіша роль з останнього фільму Б. Ступки Тарас Бульба з однойменного фільму “Тарас Бульба” (2009). Народний артист України (1980). Народний артист СРСР. Лауреат Національної премії України ім. Т.Шевченко. Лауреат Державної премії СРСР і Міжнародної премії ім. К.Станіславського. Лауреат Всеукраїнської програми "Лідери регіонів" (2002). Володар російської премії "Ніка" за роль у фільмі "Водій для Віри" (2005). У 2007 році став лауреатом престижної російської премії "Тріумф" за видатні досягнення в мистецтві. Лауреат премії незалежних критиків "Кришталева Турандот" (Москва) Нагороджений орденом "За заслуги ", отримав  Державну премію України імені Т. Шевченка 1993 року в галузі театрального мистецтва — за виставу «Тев'є-Тевель» за Шолом-Алейхемом у Київському державному академічному українському драматичному театрі імені І. Франка (у складі колективу),  державну премію України імені Олександра Довженка 2012 року (посмертно) — за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.  23 серпня 2011 - Звання Герой України з врученням ордена Держави — за визначний особистий внесок у збагачення національної культурно-мистецької спадщини, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну майстерність.    Особливі  нагороди  Богдана Ступки:                                                             -                     нагорода III Римського міжнародного кінофестивалю за найкращу чоловічу роль — за головну роль в українсько-польському фільмі «Серце на долоні» режисера Кшиштофа Зануссі   - листопад 2008;
 - Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. 27 січня 2010;  V ст. (4 листопада 2006);  - Орден «За заслуги» I ст. (21 серпня 2001)[11], II ст. (21 серпня 1999). Почесна відзнака Президента України (23 серпня 1994).
   Богдан Ступка відійшов у Вічність (22.07.2012 р.), але він буде жити, доки ми його пам'ятаємо, а наші нащадки матимуть можливість познайомитися з його творчістю саме через такі книги.


                                                             «Роби справу чесно, з душею –   і твоє до тебе прийде.
                                                            Це не означає, що завтра з'являться золоті гори.

                                                       Треба бути терплячим, але істину золотих слів для

                                                        нинішнього покоління закривають золоті гори.»

                                                                                                                                        Б.СтупкаМельниченко Володимир
      Майстер. – К.: Либідь, 2005. – 392 с.; іл.
      У своїй третій книжці про видатного артиста сучасності Богдана Ступку автор висвітлює надзвичайно важливий у житті й творчості героя період зламу тисячоліть, насичений значною мірою етапними подіями, ролями, роздумами.


Електронна бібліотека «Культура України»


 
http://iknigi.net/avtor-mihaylo-zagrebelniy/79021-bogdan-stupka-mihaylo-zagrebelniy.html
М. П. Загребельний
Богдан Ступка Розділ перший Куликів – Львів: 1941-1956
     Річард III і король Лір, гетьман Мазепа і Тев’є-молочник, Леонід Брежнєв і Тарас Бульба… Це лише невеликий перелік ролей, які зіграв у театрі й кіно Богдан Ступка (1941–2012) – видатний український актор, лауреат багатьох премій, народний артист УРСР (1980) та СРСР (1991), Герой України (2011), кавалер ордена Ярослава Мудрого V ступеня. У Голлівуді його порівнюють з Робертом де Ніро й Аль Пачіно. В Польщі й Росії вважають своєю зіркою, феноменом, який народжується раз на століття, на що Богдан Сильвестрович відповідав: «Я – український актор! Я собі працюю, а люди називають те феноменом. Треба працювати і чесно ставитися до роботи. Вийти на сцену і зіграти найкраще за всіх…».
http://ukrcentr.ru/naukova-i-literaturno-publicistichna/vidannya-centru/melnichenko-v-e-ovsyannikova-a-a-bogdan-stupka/
Мельниченко В.Е., Овсянникова А.А. Богдан Ступка. – М.: Столица, 2011. – 472 с.
    Книга рассказывает о личной и творческой жизни, театральных и киноролях Мастера, сотрудничестве с выдающимися режиссерами. Впервые раскрывается деятельность Богдана Ступки в должности министра культуры и искусств Украины. Незабываемое впечатление оставляет глава, в которой артист отвечает на 800 вопросов авторов. Уникальность книги в том, что это первое в России издание о великом украинском актере.http://lib.if.ua/news/1381407778.html
Мельниченко В.   Богдан Ступка: обличчям до історії / В. Мельниченко. - М. : Домашня бібліотека, 2013. - 416 с. : іл.
     Автор відкриває читачам творчість відомого українського актора, для якого не було почуттів, які неможливо зіграти. Дослідження театральних і кінопортретів історичних осіб, створених Ступкою, дозволяє не тільки зануритися в глибини його творчості, але й побачити ці постаті рельєфніше - масштабними чи, навпаки, в чомусь мізерними. Більше того, - осмислити окремі миттєвості чи цілі періоди історії, бо Майстер, як ніхто, відчував її недоступний для більшості нерв.

Шановні користувачі!
                      Скористайтеся,  будь ласка, вище зазначеною інформацією і
           ознайомтеся із запропонованою літературою.

Великомихайлівська  ЦРБ працює для Вас
                                                 з  8:00 до 17:00
                                              Вихідні дні: субота, неділя

       Підготувала:
       Провідний бібліограф   ЦБС                                               А. А. Таращанська