понеділок, 26 вересня 2016 р.Рекомендаційний список літератури
з  нагоди 150 ї річниці
від дня народження  М.С. Грушевського (1866-1934)


Михайло Грушевський  та його внесок до розвитку історії та культури України


       Михайло Сергійович Грушевський                                                                           - видатний український історик, державний діяч, Президент Української Народної Республіки, вчений, письменник, випускник Імператорського університету Св. Володимира (1890 p.)
Михайло Грушевський походить з давньої, знаної ще з XVII ст., духовної
родини на Чигиринщині. Рід мав козацькі корені та первісне прізвище
Груша.
Михайло народився 17 (29) вересня 1866 року у Холмі (нині Польща),
де його батько, Сергій Федорович Грушевський після закінчення
Київської духовної академії працював вчителем словесності. Виріс
на Кавказі. Виховання, розповіді батька та рідкі поїздки в Україну
рано збудили в Михайлові зацікавлення та вболівання за
долю Батьківщини. Під час навчання в Тифліській гімназії у 1880-1886
рр. почалося свідоме захоплення українською історією, літературою
та пошук свого місця у справі служіння Україні.
З 1886 року Михайло продовжує здобувати освіту на
історико-філологічному факультеті Київського університету.
Грушевському поталанило на справжнього вчителя — відомого історика,
професора       В. Б. Антоновича. Під його керівництвом він підготував
свої студентські наукові праці, які не втратили свого значення і сьогодні,
захистив магістерську дисертацію.
За рекомендацією В.Б. Антоновича 1894 р. Михайло Грушевський
отримав посаду професора першої на українських землях кафедри історії
України у Львівському університеті.
Десятилітня доба Михайла Грушевського у Львові (1894-1914) — це
курси лекцій в університеті, це створення власної історичної наукової
школи, це напружена праця в Науковому товаристві імені Шевченка
(очолював з 1897 р. по 1913 р.), яке завдяки організаторському таланту вченого
по праву мало статус не титулованої Української академії наук, це
неперевершена видавнича діяльність (лише "Записок Наукового товариства
ім. Шевченка" за його редакцією вийшло більше 100 томів, крім того
сотні наукових та науково-популярних видань українською мовою).
Вершиною наукової діяльності Михайла Грушевського стала реалізація
його мрії ще з київських студентських часів — написання суцільної
історії України. Перший том фундаментальної "Історії України - Руси"
побачив світ у 1898 році. В основу цієї праці була покладена розроблена
автором історична схема самостійного розвитку українського народу від
найдавніших часів, що аргументовано спростовувало прийняту
російською історіографією концепцію про єдину загальноросійську
народність-колиску. Послідовники Грушевського назвуть його "Історію
України - Руси" метрикою українського народу, поставивши в один ряд
з Шевченковим "Кобзарем". І сьогодні цей твір - найповніша історія
нашої держави.

Грушевський, М.С.
    Духовна Україна (Збірка творів)
/ Упорядкування та додатки Ігоря Гирича, Оксани Дзюби, Василя Ульяновського.-К.: Либідь, 1994.- 560 с. ( «Пам’ятки історичної думки України»)
   
       Збірка включає популярні й наукові праці з історії релігії та церкви в Україні, створені найавторитетнішим українським істориком М.С. Грушевським. Висвітлюється загальна концепція їх розвитку зі стародавніх часів до початку ХХ ст. Читач із цікавістю перегорне окремі сторінки історії різних конфесій в Україні, ознайомиться з деякими релігійними обрядами й духовними віршами тощо
Грушевський,  М.
     Ілюстрована історія України з додатком та доповненнями / Укладачі Й.Й Брояк, В.Ф. Верстюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 736 с.: іл.
   
       У цьому виданні перша російська публікація книги (С.-Петербург, 1913) видатного українського історика доповнена: новим текстом з останнього авторського видання (Відень, 1921. – Звірено з ним); нарисом відомого сучасного  історика Владислава Верстюка, який продовжує оповідь Грушевського до
наших днів; старовинними гравюрами, а також хрестоматією найважливіших
документальних матеріалів з вітчизняної історії.


Грушевський, М. С.
    Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / Упоряд. А. Ф. Трубайчук. – К.: «Варта»,  1993. – 256 с.
     
       Книга є ретельно відредагованим і, за словами автора, приладженим для учнів і початківців виданням «Ілюстрованої історії України». Вона повністю відповідає концепції вченого, в основу якої  покладено не діяння князів і царів, а суспільно-політичний лад, культуру, етнографію, правові засади – все те, що створює долю народу.Грушевський, М. С.
   Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн./ Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін. – К.: Наук. Думка, 1991 – (Пам'ятки іст. Думки України).- ISBN 5-12-002468-8. T. I. – 1991. – 736 c.
    
       У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території  України з найдавніших часів до початку ХІ ст.
  Для істориків, археологів, етнографів, філологів, всіх, хто цікавиться історичним минулим нашої  Вітчизни

Грушевський, М. С.
     Історія України - Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін..-К.: Наук. Думка, 1992.- (Пам’тки іст. Думки України).-ISDN 5-12-002468-8. Т. 2.-1992.-640 с.
    
      У другому томі аналізується міжнародне становище, політичний та економічний  розвиток Київської держави, окремих її земель – Київської, Турово-Пінської, Чернігівської, Переяславської, Волині, Побужжя, Галичини, Угорської Русі, а також Степу в ХІ-ХІІІ ст.
     Для істориків, археологів, етнографів, філологів, усіх зацікавлених рідною минувшиною.


Грушевський  Михайло
     Хто такі українці і чого вони хочуть.- К.: Т-во «Знання» України, 1991.- 240 с.
      У цих збірниках – «Вільна Україна».  «Якої ми хочемо автономії й федерації», «Хто такі українці і чого вони хочуть», «Україна і Росія», «Переяславська умова України з Москвою 1654 року. Статті й тексти» (всі 1971 р.)., «На порозі Нової України» (1918 р.) та інші – знайдемо всі найболючіші питання нашого сьогодення.

Пристайко, В., Шаповал, Ю.
     Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934.-К.: Україна, 1996.- 335 с., (16) арк.. іл.
      На підставі унікальних, недоступних раніше документів і матеріалів простежуються останні трагічні десять років життя і діяльності видатного українського політика і вченого Михайла Грушевського.  Це роки, коли після повернення з еміграції на Батьківщину навесні 1924 р. і до самої смерті в листопаді 1934-го він перебував під постійним наглядом ГПУ-НКВД. Чому так сталося? Як впливало на долю М. Грушевського те, що він опинився в колі пильної уваги чекістів? На  ці та багато інших запитань дають відповідь автори цієї книжки.Таліна,  Ю. С.
   Михайло  Грушевський – Київ ТОВ «КЕТС», 2013. – 128 с.
       Михайло Грушевський (1866-1934) є однією з головних постатей українського національного самоствердження в новітній історії України.
      Видатний вчений і суспільно-політичний діяч, він створив 10-томну «Історію України – Руси» - першу повну історію України, таким чином перевершивши навіть таких своїх видатних попередників, як  Костомаров, Куліш, Драгоманов, Антонович.Шановні користувачі!
   Скористайтеся,  будь ласка, вище зазначеною інформацією і ознайомтеся
із запропонованою Вам  літературою для збагачення своїх знань про
видатного історика, науковця, державного діяча та вагому постать в
історії України. 

Великомихайлівська  ЦРБ працює для Вас
                                                 з  8:00 до 17:00
Вихідні дні: субота, неділя


 Немає коментарів:

Дописати коментар