понеділок, 17 жовтня 2016 р.


  В е л и к о м и х а й л і в с ь к а  Ц Р Б
                Тематичний список надходження
              нової літератури    
           по праву на тему :«Право України»2016рік


Шановні читачі!

Центральна районна бібліотека  03.10. 2016 року отримала нову  літературу  по праву України, яка  була подарована Ківаловим С.В.
      Нові книги, які зазначені у тематичному списку,  подаровані  для користування  жителям  Великомихайлівського району на ювілейній зустрічі, присвяченій  220 річниці з дня заснування  селища Велика Михайлівка (Гросулове).Ківалов Сергій Васильович — український політик, народний депутат  України III-VIII скликань, голова Центральної виборчої комісії під час президентських виборів 2004 року.
           Сергій Ківалов  академік  Національної академії правових наук України, академік  Національної академії педагогічних наук України, президент Національного університету «Одеська юридична академія». Ківалов також відомий як співавтор закону «Про засади державної мовної політики», прийнятого 3 липня 2012 року.Ківалов С.В. –
Заслужений юрист України (1998), повний кавалер ордена «За заслуги» (1997, 1999, 2002), орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, IV ступеня (2004, 2011), орденом «Святий Князь Володимир» ІV ступеня (1999), Почесними Грамотами Кабінету Міністрів України (2004), Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2004), Верховної Ради України (2004), нагороджений орденом Дружби за вагомий внесок у розвиток й зміцнення дружби і співробітництва між Росією і Україною (2009). Почесний працівник прокуратури України (2000), присвоєно класний чин Державного радника юстиції ІІ класу (2003), лауреат Премії  імені Ярослава Мудрого (2011), лауреат Державної премії України в галузі освіти (2011).
Административное право Украины: Учебник / Под общей ред. С.В. Кивалова. – Х.: «Одиссей», 2004. – 880 с.

       В учебнике «Административное право Украины», который включает Общую и Особенную части, изложены основные теоретические положения административного права с учетом научных достижений в данной области, изменения действующего законодательства, а также перспективы его дальнейшего развития в соответствии с требованиями административно-правовой реформы.
Введение в украинское право / под общ. Ред. С.В. Кивалова, Ю.Н. Оборотова. -2-е изд.., перераб. И доп. – Одесса: Юридична література, 2009.- 768 с.
       В книге, написанной колективом авторов, работающих в Одесской национальной юридической академии, рассматривается особенности правовой системы Украины, вопросы истории ее становления и перспективы дальнейшего развития. Раскрывается содержание конституционализма в Украине, специфика основных и профильных отраслей украинского права, дана характеристика видов юридического процесса в Украине, приводятся новые направления правового регулирования, освещается институциональное обеспечение украинского права, определена направленность развития высшего юридического образования Украины.
Судоустрій України: підручник / С.В. Ківалов, Ю.Є. Полянський, М.В. Косюта, В.В. Долежан; за ред.. С.В. Ківалова. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.
      У підручнику висвітлені природа судової влади, її функції та принципи,  історія та сучасний стан судової реформи в Україні, елементи судоустрою і статусу суддів, а також правовий статус органів, що складають інфраструктуру судової влади: Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування.

Кодекс адміністративного судочинства України:  Науково-практичний коментар / [Ківалова С.В., Харитонов Є.О., Харитонова О.І. та ін.]; За ред.  С.В. Ківалова, О.М. Пасенюка, О.І. Харитонової – К.: Правова єдність, 2009. – 656 с.
       Коментар підготовлено викладачами Одеської національної юридичної академії за участі суддів та практичних працівників-правників. Ківалов С.В.
Вибрані праці / С.В. Ківалов. – О.: Фенікс, 2014. – 1088 с. Укр. та рос. мовами.
       Видання підготовлено до 60-річчя з дня народження видатного вченого-правознавця політичного діяча, талановитого педагога і організатора, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, академіка Національної академії правових наук України, народного депутата України, президента Національного університету «Одеська юридична академія» Сергія Васильовича Ківалова.  Вибрані праці містять у собі роботи автора з фундаментальних і прикладних питань щодо конституційного, адміністративного, міжнародного, кримінального і судоустрійного права: монографії, підручники, коментарі,навчальні посібники, наукові статті, тези наукових доповідей і повідомлень.Немає коментарів:

Дописати коментар