"ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ТОЙ ВОЛОДІЄ СВІТОМ"

Рубрики

середа, 22 липня 2020 р.


Відділ обслуговування дорослих читачів та юнацтва


Віртуальна виставка  літератури  на тему :

«Українська мова на кожен день»


Рідна мова - це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями.
Міжнародний день рідної мови святкують з 2000 року. Саме так вчені-лінгвісти намагаються привернути увагу людей щодо володіння рідною мовою. На сьогоднішній день людство розмовляє на семи тисячах мов.
Зараз  це  свято  крокує  по  всій  планеті, і кожен  громадянин  будь-якої  країни ще  більше  відчуває свою  приналежність до  свого  народу, народності ,  нації.
Мова – це  той  інструмент , який  єднає  націю,  народність, народ до єдиного цілого. Це великий  скарб, який треба шанувати, берегти  і  розумно  збагачувати.


                                                   Шановні  користувачі!
         Пропонуємо Вашій увазі віртуальну  виставку літератури про українську мову,  запропоновані книги  ознайомлять вас  з історією походження української мови, з народною мудрістю в українському слові, зі славетними майстрами рідного слова, з добрими порадниками та помічниками – різноманітними словниками української мови. 

 У пропонованому посібнику послідовно висвітлено основні розділи курсу сучасної української мови. Його перевагою є системний виклад матеріалу, який органічно поєднується з практичними завданнями різноманітного характеру. Посібник містить численні схеми мовного аналізу, приклади, які не тільки полегшують засвоєння теорії, а й сприяють узагальненню і систематизації набутих у школі знань, глибшому розумінню внутрішніх закономірностей мови, спонукають читача до пошуку шляхів розв'язання поставлених творчих завдань.

 Новий довідник» стане в пригоді в тих ситуаціях, коли треба буде швидко знайти зрозумілу та вичерпну відповідь на численні питання, що стосуються сучасної вітчизняної філологічної сфери. Видання годиться й для реферативного навчання, адже містить цікаві факти, які дають змогу по-новому підійти до висвітлення багатьох проблем.
    Словник включає лексику сучасної української мови. Видання охоплює переважно загальновживані слова і найбільш поширені наукові та технічні терміни. Також до видання включено деякі похідні слова. Написання слів і наголос подано відповідно до норм сучасного українського правопису. Словник розрахований на широке коло читачів.

       У посібнику викладено основні правила української орфографії та пунктуації з урахуванням шкільного програмового матеріалу. Подано ілюстрації з творів художньої літератури. Адресовано учням старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв, слухачам підготовчих відділень, абітурієнтам.


    Актуальність пропонованого посібника зумовлена практичними потребами: допомогти державним службовцям, посадовим особам усіх рівнів при здійсненні своїх повноважень говорити й писати державною українською мовою грамотно. Посібник охоплює найважливіші питання офіційно-ділового спілкування сучасною українською мовою. Правильність мовлення, культура мовлення є обов’язковою умовою будь-якого спілкування.
    Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення в зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу. У книзі є розділи:
«Місце України й української мови на карті світу»;
«Історія України й української мови в найголовніших особливостях» (історіософічні підсумки);
«Перспектива мовного розвитку людства і майбутнє української мови»;
«Шляхи мовного самоствердження народів світу і становище української мови»;
«Мовне самоствердження українців на тлі історичного досвіду народів світу»;
Додаток. «Чи можуть бути в Україні дві загальнодержавні мови?»
     У збірнику подано вправи і завдання, які допоможуть краще вивчити синтаксис української мови і засвоїти особливості пунктуації. Матеріал згруповано так, що його можна опрацьовувати як під керівництвом учителя, так і самостійно – для закріплення набутих знань і вироблення практичних навичок синтаксичного і пунктуаційного аналізу. Для учнів середніх шкіл, гуманітарних гімназій, ліцеїв, коледжів, а також для вступників до вищих навчальних закладів.

    Перша енциклопедія, присвячена українській мові та українському мовознавству, опублікована у видавництві «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана (Київ) у 2000 році накладом 5000 примірників. Друге видання вийшло 2004 року, третє — 2007 року, четверте — 2013 року.
У підготовці видання взяли участь найкращі фахівці (учені) Національної академії наук України, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інституту української мови НАН України.


     В енциклопедії па основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, філологічної науки тощо. В низці статей ідеться про установи та організації, друковані органи, які ведуть дослідження і пропаганду української мови.
Видання друге, виправлене і доповнене.

   Українська мова: енциклопедія — перша енциклопедія, присвячена українській мові та українському мовознавству, опублікована у видавництві «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана (Київ) у 2000 році.
У підготовці видання брали участь найкращі фахівці Національної академії наук України, Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Інституту української мови НАН України.
Том уміщує 242 ілюстрації (у т. ч. 14 кольорових).Немає коментарів:

Дописати коментар